Prøveforelesning: Rune Byrkjeland

Cand.med. Rune Byrkjeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Coronary artery disease and diabetes: current treatment and secondary prevention.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. nov. 2017 09:05 - Sist endret 6. nov. 2017 11:59