Disputas: Aleksander Chaibi – Migrenebehandling

M.Sc. Aleksander Chaibi ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine»

Foto: Beate Simarud

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Charlotte Leboeuf-Yde, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
  • Professor Mattias Linde, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Professor Erik Taubøll, Institutt for klinisk medisin, Universittet i Oslo

Leder av disputas

Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universittet i Oslo

Hovedveileder

Professor Michael Bjørn Russell, Institutt for klinisk medisin, Universittet i Oslo

Sammendrag

Norsk forskningsgruppe har undersøkt effekten av kiropraktisk manipulasjonsbehandling for migrenepasienter, samt kvantifisert, som første forskningsgruppe i verden, placeboeffekten av slik behandling.

Pasienter primært fra tertiær helsevesen, med hyppig migrene, får redusert antall dager med migrene ved manipulasjonsbehandling av ryggsøylen. Dette har doktorgradsstipendiat Aleksander Chaibi, ved Akershus Universitetssykehus, funnet ut gjennom sin avhandling.

Avhandlingen er basert på fire originale forskningsartikler. Studieprotokollen som er vesentlig forbedret i forhold til tidligere manuellterapi studier på hodepine, er publisert i BMJ open. Forskningsgruppen utviklet samtidig en ny placebo intervensjon for å kunne kvantifisere en eventuell placeboeffekt. Dette er innovativt da tidligere studier ikke har kunne kvantifisere placeboeffekten ved hjelp av et tre-armet design.

Resultatene viste tilnærmet lik effekt på migrenedager, varighet og hodepine indeks (kombinert dager, varighet og intensitet) for manipulasjons- og placebogruppen ved alle tidspunkter, inkludert 12 måneders oppfølging. Sammenlignet med kontroll som fortsatte sin medikamentelle behandling hos neurolog, var det tydelig forbedring i aktiv og i placebo gruppe i forhold til ingen endring i kontrollgruppen.

Blindingen ble opprettholdt gjennom hele studieforløpet. Placeboeffekten ved manipulasjonsbehandling for migrenepasienter var marginalt høyere i forhold til farmakologiske migrenestudier, hvor placeboeffekten ofte ligger rundt 30%. Noen få, milde og forbigående bivirkninger som omhandlet lokal ømhet og trøtthet på behandlingsdagen ble rapportert hos ca. 10%, mens ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert.

Selv om forfatterne konkluderer klart med at effekten trolig skyldes placeboeffekt, kan den vurderes i situasjoner hvor man ikke tåler eller er kontraindikert for akutte og/eller profylaktiske migrenemedisiner, eller ønsker å avstå av andre grunner.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 15. aug. 2017 09:35 - Sist endret 15. aug. 2017 09:39