Prøveforelesning: Aleksander Chaibi

M.Sc. Aleksander Chaibi ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Migraine vs. other types of headaches- a review of theories of causes and treatment approaches over time»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. aug. 2017 09:35 - Sist endret 15. aug. 2017 09:35