Disputas: Vivi Lycke Christensen - Symptomer ved KOLS

M.Sc. Vivi Lycke Christensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Symptom Experiences in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A cross-sectional study.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Randi Andenæs, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo  
  • 2. opponent: Forskningsleder Frode Gallefoss, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jørund Straand, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tone Rustøen, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) opplever ofte mange symptomer som følge av sykdommen. Mer kunnskap om mengden symptomer og forholdet mellom dem kan gi mer informasjon om mekanismene bak symptomene og alvorligheten av dem.

I sin avhandling Symptom Experiences in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A cross-sectional study, har Vivi Lycke Christensen og medarbeidere undersøkt symptombelastningen til KOLS pasienter med moderat, alvorlig og svært alvorlig KOLS. Hensikten var å øke forståelsen av symptomer som KOLS pasientene opplever.

De fant at over 70 % av pasientene opplevde symptomer som tungpustenhet og utmattelse, mens over 50 % av pasientene rapporterte symptomer som hoste, bekymring og smerte.

Hos pasientene med alvorlig og svært alvorlig KOLS ble tungpustenhet rangert som det hyppigste, mest kraftfulle og mest plagsomme symptomet. Pasientene med moderat KOLS opplevde sterke smerter og var smertepåvirket i det daglige. Smertene var lokalisert i korsrygg, skuldre og nakke.

Videre ble pasientene delt inn tre grupper ut fra høy, middels eller lav forekomst av symptomer. Gruppen med høy forekomst av symptomer rapporterte høy grad av bekymring. Flertallet av disse pasientene var kvinner, yngre i alder og hadde et høyere antall eksaserbasjoner (forverrelser) i løpet av det siste året sammenliknet med de andre gruppene.

Generelt fant man at KOLS pasientene rapporterte høy grad av symptombelasting uavhengig av alvorlighetsgrad av sykdommen.

Budskapet fra studien er at det er viktig å kartlegge symptombelastningen hos pasientene i alle stadier av sykdommen, også i en stabil fase, slik at pasientene får en bedre tilpasset behandling og lindring av sine symptomer og plager.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 21. feb. 2017 08:56 - Sist endret 24. feb. 2017 11:11