Prøveforelesning: Vivi Lycke Christensen

M.Sc. Vivi Lycke Christensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effekter av lungerehabilitering på symptombelastningen hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 21. feb. 2017 09:04 - Sist endret 21. feb. 2017 09:04