Disputas: Cand.med. Jon Runar Christiansen – Kardiologi

Cand.med. Jon Runar Christiansen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Cardiac effects in long-term survivors of childhood lymphoma and acute lymphoblastic leukemia».

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Klinisk lektor Christian Hassager, Institutt for klinisk medisin, Københavns universitet
  • Andreopponent: Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Leder av bedømmelseskomité: Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Per Hjortdahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Svend Aakhus, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sammendrag

Barn som har hatt kreft har økt risiko for å få hjertesykdom i voksen alder. I avhandlingen Cardiac effects in long-term survivors of childhood lymphoma and acute lymphoblastic leukemia har Jon Runar Christiansen og medarbeidere undersøkt hjertefunksjonen hos voksne som hadde lymfekreft eller blodkreft som barn. De har brukt moderne ultralydbaserte undersøkelsesteknikker.

De fant at nesten 9 av 10 hadde normal hjertefunksjon hvis man måler hjertefunksjonen med ultralyd på den vanligste måten, men at andre og nyere målemetoder viser at rundt 1 av 3 har nedsatt hjertefunksjon. Nedsatt hjertefunksjon var knyttet til visse former for cellegift og stråling som kan skade hjertet. De som hadde fått denne typen cellegift som barn, hadde også noe dårligere kondisjon enn de andre.

Det er viktig at barn som får kreft får behandling som gjør at de overlever sykdommen. Moderne behandling gjør at de aller fleste barn overlever lymfekreft og blodkreft. Derfor er det også viktig å fange opp senskader på blant annet hjertet senere i livet.

Denne studien viser at flere nyere, ultralydbaserte målemetoder er mer følsomme for å oppdage begynnende skader på hjertet, enn de man tidligere har brukt. Det kan hende disse metodene kan brukes til å fange opp personer som står i fare for å utvikle hjertesykdom, og at man kan unngå eller forsinke hjertesykdom gjennom tidlig oppfølging og behandling.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. sep. 2017 16:28 - Sist endret 25. sep. 2017 15:43