Prøveforelesning: Jon Runar Christiansen

Cand.med. Jon Runar Christiansen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cardiac side-effects of antineoplastic therapy: early detection and preventive strategies».

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. sep. 2017 16:28 - Sist endret 13. sep. 2017 16:28