Disputas: Marie Helene Eikemo - Kognitiv nevrovitenskap, psykofarmakologi

M.Phil. Marie Helene Eikemo ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosphiae doctor (ph.d.): μ-opioid modulation of reward in humans.

Foto: Frode Olsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Markus Heilig, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor Jon-Kar Zubieta, University Neuropsychiatric Institute, University of Utah, Salt Lake City, USA
  • Komitéleder: Professor Uta Sailer, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Per Vaglum, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Siri Leknes, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Gir oss økt lyst på søt mat, penger og pene mennesker

Marie Eikemo har skrevet doktorgrad om hvordan endorfinene i hjernen gjør at vi setter større pris på livets goder. Gjennom sitt doktorgradsprosjekt har Eikemo undersøkt hvordan endorfinsystemet kan endre menneskers handlinger ved å påvirke motivasjon, belønning og beslutninger. Arbeidet har vist at endorfinsystemet påvirker måten vi tiltrekkes av og opplever verdifulle ting.

forskergruppe har gjennomført forsøk i en gruppe friske menn. Ved tre ulike anledninger fikk de tabletter som enten var virkningsløse (placebo), inneholdt en liten dose morfin, eller et stoff som heter naltrekson. Morfin hermer etter endorfinene, slik at belønningssystemet blir stimulert. Naltrekson blokkerer reseptorene slik at endorfinene ikke påvirker hjernen som normalt.

Tre ulike forsøk der mennene skulle smake på søte drikker, vurdere bilder av kvinner og velge ulike løsninger på pengespill, ga alle sammenfallende resultat. Da mennene var blitt tilført morfin satte de større pris på de søteste drikkene. De syntes de peneste kvinnene var mer attraktive og ville se på bildene i lenger tid. I et pengespill valgte de alternativet som ga stor pengegevinst. Naltrekson førte til motsatte effekter. Årsaken til dette kan være at hjernens belønningssystem styrer fokuset vårt mot det som evolusjonært sett har høyest verdi. Det lønner seg å velge en partner som er sunn, pen og fruktbar for å sikre seg sunne barn. Samtidig er det viktig å få i seg nok energi.

Eikemo mener at et velfungerende belønningssystem i hjernen er nødvendig for å ta gunstige valg. Når dette endorfinsystemet forstyrres av rus eller kronisk smerte, tar folk oftere valg som ikke gagner dem. Det siste arbeidet i avhandlingen gir en forsiktig pekepinn om at folk som har vært rusavhengige, men nå lever stabile liv, likevel kan ta like gunstige valg som de uten rushistorikk. Forskningen er del av et større prosjekt som har som langsiktig mål å bidra til bedre forståelse og behandling av rusmisbruk.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 10. apr. 2017 13:39 - Sist endret 10. apr. 2017 13:39