Prøveforelesning: Marie Helene Eikemo

M.Phil. Marie Helene Eikemo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Neural substrates of valuation and value based decision making - contrasting and comparing animals and humans

 

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 10. apr. 2017 13:41 - Sist endret 10. apr. 2017 13:41