Disputas: Cathrine Nørstad Engen - Ortopedi

Cand.med. Cathrine Nørstad Engen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Knee cartilage surgery: epidemiology, research methods and a proposal for improved surveillance.

Foto: Ahus

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Mats Brittberg, Department of Orthopaedics, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Professor Jon Karlsson, Department of Orthopaedics, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Chantal Tallaksen, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Inger Holm, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lars Engebretsen, Ortopedisk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Denne avhandlingen foreslår at det bør opprettes et kvalitetsregister for å studere alle pasientene som opereres med bruskkirurgi og sørge for at oppfølgingen blir standardisert. Vi har gjennomført en pilotstudie på et slikt register og finner at det er en del utfordringer som må avklares før et endelig nasjonalt register kan dannes, men at et slikt register er mulig. Vi mener at dette vil bedre kvaliteten på behandlingen og på sikt gjøre det enklere å finne riktig behandling for de som rammes.

Hele spekteret fra lite aktive individer til topptrente idrettsutøvere kan pådra seg en lokalisert bruskskade i kneet. Denne type skade forekommer i mange aldre, men er gjennomsnittlig vanligst hos en relativt ung voksen pasientgruppe. Symptomene er smerte og stivhet og mange opplever redusert knefunksjon og i verste fall tidlig nedsatt arbeidsevne. Forskere på feltet mener at de fleste lokaliserte bruskskader også øker risikoen for utviklingen av slitasjegikt, noe som kan ende i en kneprotese. Disse skadene varierer i størrelse og dybde og befinner seg på ulike steder i kneleddet. Alt dette medfører variasjon i symptomer og krever også ulike innfallsvinkler for behandlingen. 

Da både spekteret av personer med lokaliserte bruskskader, og skadene i seg selv, varierer såpass mye kan det være utfordrende å finne riktig behandling for hver eneste som rammes.

Behandlingsalternativene strekker seg fra avlastning med krykker, via trening hos en spesialisert fysioterapeut, og enklere bruskkirurgi til avansert kirurgi med transplantasjon av bruskceller.

Vi ser fra våre studier at det er en stor gruppe pasienter som opereres med bruskkirurgi årlig i Norge. Forskningsresultatene er i dag sprikende og retter seg hovedsakelig mot en mindre sub-gruppe av populasjonen av pasienter med fokale bruskskader i kne. Samtidig er oppfølgingen lite standardisert og vi mangler biomarkører for å fange opp pasientene med økt risiko for tidlig slitasjegikt.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 29. mai 2017 07:46 - Sist endret 29. mai 2017 07:48