Prøveforelesning: Cathrine Nørstad Engen

Cand.med. Cathrine Nørstad Engen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New treatments in the aging and osteoarthritic joint.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 29. mai 2017 07:39 - Sist endret 29. mai 2017 07:39