Disputas: Radek Fric - Nevrokirurgi

MD. Radek Fric ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The pathophysiology of Chiari malformation Type I with respect to the static and pulsatile intracranial pressure.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Veit Rohde, Dept. of Neurosurgery, Georg-August-University Göttingen, Göttingen, Germany
  • 2. opponent: Professor Anne Vik, Department of Neuroscience, NTNU, Trondheim, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørnar Hassel, Department of Neurohabilitation, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Tryggve Lundar, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Per Kristian Eide, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Chiari malformasjon Type I (CMI) er en misdannelse karakterisert av unormal anatomi i bakhode og lillehjernen. Sykdommen ble beskrevet for mer enn 120 år siden, men mekanismene bak utviklingen er fortsatt lite forstått.

I avhandlingen The pathophysiology of Chiari malformation Type I with respect to static and pulsatile intracranial pressure har Radek Frič og medarbeidere undersøkt rollen av hjernetrykk i utviklingen av CMI, særlig hjernens pulstrykk som ikke har blitt studert ved denne tilstanden tidligere.

Resultatene viser at CMI pasienter har unormalt høye pulstrykk i hjernen og at det er unormalt store forskjeller i pulstrykk over og under nivået for misdannelsen. Det var en klar sammenheng mellom pulstrykkene som ble målt invasivt, og pulstrykk som kunne beregnes basert på undersøkelse med magnetisk resonans (MR).

Mot forventning, har forskerne også vist at hjernetrykk ikke blir umiddelbart lavere etter et avlastende kirurgisk inngrep mot CMI i bakhodet.

Derfor har de også sett på likheter mellom CMI og en annen tilstand kalt idiopatisk intrakraniell hypertensjon, for å finne ut om unormalt høyt hjernetrykk faktisk kan være en underliggende årsak snarere enn konsekvens av misdannelsen.

Samlet sett, avhandlingens resultater kaster et bedre lys på mekanismer bak utvikling av CMI, og kan ha viktige konsekvenser for valg av optimal behandlingsstrategi hos denne pasientgruppen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. des. 2017 08:35 - Sist endret 1. des. 2017 08:35