Prøveforelesning: Radek Fric

MD. Radek Fric ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Formation and flow of extracellular fluid in the brain. Basic and clinical aspects.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. des. 2017 09:07 - Sist endret 1. des. 2017 09:07