Disputas: Håvard Tetlie Garberg - Neonatologi

MD Håvard Tetlie Garberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Perinatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury: Detection & Intervention. An experimental study in newborn piglets.

Foto: Christina M. Lervik.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Nicola J. Robertson, University College London, Storbritannia
  • Andreopponent: Director Professor Boris W. Kramer, Maastrict University Medical Center, Nederland
  • Komitéleder: Professor II Peter Zoltan Fedorcsák, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Karin C. Lødrup Carlsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ola Didrik Saugstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Komplikasjoner under fødsel kan føre til utilstrekkelig tilførsel av oksygen- og blod til fosteret. Dette kalles fødselsasfyksi og er på verdensbasis blant de tre vanligste årsakene til at nyfødte barn dør eller får varige hjerneskader.

Cannabidiol (CBD) har i flere dyrestudier vist beskyttende effekter på hjernen etter bl.a hjerneslag hos voksne og ved epilepsi hos barn, og et et fåtall dyrestudier har også vist positive effekter etter fødselsasfyksi. Vi har i våre studier forsøkt å reprodusere disse beskyttende effektene i en veletablert dyremodell der spedgris i full narkose gjennomgår oksygenmangel. I motsetning til tidligere studier har vi ikke funnet noen ”hjernebeskyttende” effekter av CBD, og ved høyere doser så vi derimot at CBD kunne gi et uønsket fall i blodtrykket. Dette er viktige funn som vil ha betydning for om man fortsatt vil vurdere CBD som et behandlingsalternativ for disse barna i fremtiden.

Vi målte også nivået av mikroRNA, en relativt nyoppdaget gruppe mikromolekyler, i blodet til disse grisene for å se om de kunne være markører for hjerneskade. Det er et stort behov for bedre måter for å finne hjerneskade hos disse barna på et tidlig tidspunkt etter fødsel. Vi så at nivåene av enkelte mikroRNA raskt ble endret i respons på oksygenmangel. MikroRNA kan kanskje bli et hjelpemiddel for å tidlig diagnostisere hjerneskade hos disse barna.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. des. 2017 09:41 - Sist endret 6. des. 2017 10:03