Prøveforelesning: Håvard Tetlie Garberg

MD Håvard Tetlie Garberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reducing newborn mortality: from animal models to the Millennium Development Goals.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 6. des. 2017 09:42 - Sist endret 6. des. 2017 09:42