Disputas: Gard Filip Gjerdalen - Kardiologi og fysiologi

Cand.med. Gard Filip Gjerdalen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The heart of Norwegian athletes: Echocardiographic evaluation of 595 professional football players.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Mats Børjesson, Department of Med-Ger-Active Medisine, Sahlgrensk Univeristy Hospital, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Overlege Johnny Vegsundvåg, Medisinsk avdeling, Ålesund Sykehus, Ålesund,
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor My Hanna Sofia Svensson, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Lørenskog,

Disputasleder

Professor emeritus Harald Arnesen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Fysiolog Jonny Hisdal, Section of Vascular Investigation, Oslo University Hospital, Aker

Sammendrag

Gard Filip Gjerdalen og medarbeidere har studert hjertet til 595 mannlige profesjonelle fotballspillere og 49 utrente kontroller ved bruk av ultralyd. Hensikten med dette prosjektet har vært å studere de fysiologiske endringene som skjer i hjertet ved regelmessig trening. Studiene viser at idrettsutøvere får større hjerter med tykkere vegger, men har ikke påvist noen endring i hjertets funksjon i hvile, sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Union of European Football Association (UEFA) introduserte et obligatorisk screening-program for alle elitefotballspillere i 2008 for å redusere forekomsten av plutselig hjertedød på fotballbanen. Hos unge idrettsutøvere er det en kombinasjonen av bakenforliggende sykdom eller tilstand i hjertet og hard fysisk aktivitet som er den vanligste årsaken til plutselig hjertedød. Screeningprogrammet inkluderte et spørreskjema, klinisk undersøkelse med blodtrykksmåling, EKG og ultralyd av hjertet.

Fra Tippeligaen og Adeccoligaen (1.divisjon) deltok 28 av 30 lag. Totalt ble 595 fotballspillere undersøkt og 49 utrente kontroller inkludert. Hovedfunnene i studiene er at afrikanske fotballspillere har tykkere muskelvegger i hjertet sammenliknet med hvite fotballspillere. Dette er viktig informasjon i forbindelse med utarbeidelse av normalverdier og helsesjekk hos fotballspillere. Videre viser resultatene at hjertets atrier øker mer i størrelse enn hjertets ventrikler. Vi ser også at høyt blodtrykk påvirker hjertet til unge fotballspillere. Endringene som følge av regelmessig trening har imidlertid ingen negativ effekt på hjertets funksjon i hvile, som tidligere antydet i mindre studier.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 31. mai 2017 08:42 - Sist endret 31. mai 2017 08:42