Prøveforelesning: Gard Filip Gjerdalen

Cand.med. Gard Filip Gjerdalen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of physical activity in primary- and secondary prevention.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 31. mai 2017 09:12 - Sist endret 31. mai 2017 09:12