Disputas: Ole-Johannes Holm Nielsen Grymyr - Intensivmedisin

Cand.med. Ole-Johannes Holm Nielsen Grymyr ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Myocardial function and 3D motion analysis using a three-axis accelerometer during cardiac surgery.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Forsker Michael Broomé, ECMO Centre, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • Andreopponent: Professor Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Norge
  • Komitéleder: Professor II Theis Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Johan Ræder, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forskningsgruppeleder Per Steinar Halvorsen, Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Komplikasjoner til hjertekirurgi som nedsatt hjertefunksjon og tette blodårer etter bypasskirurgi kan oppdages umiddelbart ved bruk av bevegelsessensorer som festes på hjertet.  Nedsatt blodtilførsel til hjertemuskelen gir umiddelbart endring i hjerteveggens bevegelse. Bevegelsesforandringen som følge av komplikasjoner kan oppdages i sanntid med et akselerometer. Sensoren er vist å være mer sensitiv enn rutinemetoder som blodtrykksmåling og EKG.  Et 3-akse akselerometer muliggjør kontinuerlig overvåkning av hjertets 3-dimensjonale(3D) bevegelse. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å bygge inn en miniatyrisert sensor i en pacemakerelektrode.  Pacemakerelektroder brukes rutinemessig etter hjertekirurgi og en slik kombinert sensor kan øke sikkerheten.

I sin avhandling “Myocardial function and 3D motion analysis using a three-axis accelerometer during cardiac surgery”, har Cand. Med. Ole-Johannes Holm Nielsen Grymyr testet en nyutviklet akselerometer 3D-metode som gjør det mulig å vurdere hjertets romlige bevegelse og funksjon også når brystkassen er lukket. Målet for arbeidet har vært å  øke den kliniske anvendeligheten av sensoren.  Metoden ble evaluert i eksperimentelle modeller og på pasienter som fikk skiftet hjerteklaff. Resultater fra studien viser at den nye 3D-metoden gir et robust mål for hjertefunksjon. 3D-metoden er mer brukervennlig, kan oppdage sviktende hjertefunksjon, gir tilsvarende gode resultater ved åpen og lukket brystkasse, og kan således brukes til overvåkning av pasienter både under og etter operasjon.

Ved at komplikasjoner kan oppdages og behandles tidligere håper vi at den nye akselerometerteknologien vil øke sikkerheten for hjerteopererte pasienter i fremtiden. Akselerometer er billig, har lavt strømforbruk, og kan i teorien få sin strøm fra hjertes egenbevegelse tilsvarende selvopptrekkene ur. Trådløs overføring av signalet til en smarttelefon kan i fremtiden gi mulighet for livslang og kontinuerlig overvåkning av hjertefunksjonen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 18. aug. 2017 10:23 - Sist endret 18. aug. 2017 10:59