Prøveforelesning: Ole-Johannes Holm Nielsen Grymyr

Cand.med. Ole-Johannes Holm Nielsen Grymyr ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cardiac function and interaction with loading conditions.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 18. aug. 2017 10:23 - Sist endret 18. aug. 2017 10:23