Disputas: Tandekile Lubelwana Hafver - Cardiac Research

MScMedSc Tandekile Lubelwana Hafver ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Sodium-Calcium Exchanger 1: Novel Regulatory Mechanisms and Interacting Partners.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Forsker Davor Pavlovic, College of Medical and Dental Sciences, University of Birmingham, England
  • Andre opponent: Førsteamanuensis Thomas Michel Kuntziger, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder: Postdoktor Lise Roman Moltzau, Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kåre-Olav Stensløkken, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Cathrine Rein Carlson, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ny innsikt i regulering av kalsiumbalansen i hjerteceller kan bane vei for ny behandling av hjertesvikt

Tandekile Lubelwana Hafver og hennes kollegaer har oppdaget nye mekanismer for hvordan natrium-kalsiumutbytteren NCX1 reguleres. Dette kan ha betydning for utvikling av ny behandlingsstrategi for pasienter med hjertesvikt.

NCX1 er et membranprotein, som er viktig for justering av kalsiuminnholdet i hjerteceller, som igjen styrer hjertets rytme og slagkraft. Kalsiumtransporten i hjertet er endret i pasienter med hjertesvikt, men forståelsen av de bakenforliggende molekylære mekanismene er mangelfull.

Lubelwana Hafver og hennes kollegaer har i flere separate arbeider identifisert en rekke molekylære mekanismer og proteiner som kan samvirke med NCX1 og ha betydning i terapeutisk øyemed. I et av arbeidene har forskningsgruppen utviklet et peptid (pro-medikament) som hemmer effekten av et NCX1 inhibitor protein som er oppjustert under hjertesvikt. Behandling av celler med dette spesifikke peptidet fører til økt NCX1 aktivitet og reduserer et forhøyet kalsiumnivå i cellen. Dette kan ha nytteverdi for behandling av diastolisk hjertesvikt.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 16. mai 2017 14:04 - Sist endret 18. mai 2017 08:57