Prøveforelesning: Tandekile Lubelwana Hafver

MScMedSc Tandekile Lubelwana Hafver ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Electrical activity in the heart and arrhythmias.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 16. mai 2017 14:08 - Sist endret 18. mai 2017 08:56