Disputas: Mirza Jusufovic - Cerebrovascular medisin

Cand.med. Mirza Jusufovic ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effects of blood pressure lowering treatment in different subtypes of patients with acute stroke. Results from the Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trail.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Per Wester, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå Universitet, Umeå, Sverige
  • 2. opponent: Professor Karin Klijn, Department of Neurology, Radboud University Medical Center, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ole Morten Rønning, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Emilia Kerty, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Eivind Berge, Medisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Sammendrag

Høyt blodtrykk er vanlig hos pasienter de første dagene etter et hjerneslag og både høyt og lavt blodtrykk er forbundet med dårlig prognose. For lavt blodtrykk kan føre til større utbredelse av hjerneskaden, mens for høyt trykk kan føre til økt hevelse og blødning i hjernevevet. Allikevel vet man ikke om blodtrykket bør senkes i akuttfasen av hjerneslag. Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST) var den første store studien av blodtrykkssenkende behandling i akuttfasen av hjerneslag. Studien rekrutterte 2029 pasienter med akutt hjerneslag og høyt blodtrykk. Pasientene ble delt inn i to grupper hvor den ene gruppen fikk medisinen candesartan og den andre placebo. Etter seks måneder viste studien at det verken var noen signifikant forskjell mellom gruppene i funksjonsnivå eller antallet vaskulære endepunkteter (hjerteinfarkt, hjerneslag eller vaskulære dødsfall) i løpet av de første 6 måneder. Studien har vært ledet fra Oslo universitetssykehus.

I sin avhandling «Effects of blood pressure lowering treatment in different subtypes of patients with acute stroke» har Mirza Jusufovic og medarbeidere sett på blodtrykkssenkende effekter i viktige undergrupper av pasienter med akutt hjerneslag, spesielt pasienter med karotisarteriestenose, pasienter som startet behandling i løpet av de første seks timer, pasienter med små infarkter, lokalisert i dypet av hjernen (lakunære infarkter), og pasienter med hjerneblødning. Analysene viste at candesartan ikke reduserte den samlede risikoen for vaskulære endepunkteter i noen av undergruppene, med unntak av gruppen som startet behandling i løpet av de første seks timer. Tvert imot viste analysene risiko for redusert funksjonsnivå etter seks måneder hos pasienter med lakunære infarkter, pasienter med karotisarteriestenose, og pasienter med hjerneblødning.

Konklusjonen fra disse analysene er at høyt blodtrykk ikke bør senkes rutinemessig med medisinen candesartan i den akutte fasen av hjerneslag.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 16. aug. 2017 08:48 - Sist endret 16. aug. 2017 08:48