Prøveforelesning: Mirza Jusufovic

Cand.med. Mirza Jusufovic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Embolic stroke of unknown source (ESUS) and cryptogenic stroke – present and future implications for clinical practice.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 16. aug. 2017 08:58 - Sist endret 16. aug. 2017 08:58