Disputas: Nadja Sandra Katheder - Molecular Cell Biology

M.sc. Nadja Sandra Katheder ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nurturing tumor growth through autophagy.

Foto: Martin Vinje

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Dirk Bohmann, Department of Biomedical Genetics, University of Rochester Medical Center, New York, USA
  • Andreopponent: Professor Geir Bjørkøy, Institutt for bioingeniørfag, NTNU, Trondheim
  • Komitéleder: Professor Hilde Nilsen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Johanna Olweus, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Tor Erik Rusten, Senter for kreftbiomedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kreftceller endrer energiforbruket sammenlignet med friske celler. I denne prosessen trenger kreftcellene ekstra energi, og utnytter bl.a. sukker og aminosyrer fra blodbanen for å vokse og dele seg uendelig.  Celler som er under energetisk stress aktiverer en selvspiseprosess kalt autofagi (spise-selv) som bryter ned cellens innhold, i lysosomet slik at byggesteiner, som aminosyrer,  kan resirkuleres. Tidligere studier har vist at kreftceller trenger autofagi for å opprettholde friske mitokondrier, metabolisme og celledeling. I sitt arbeid har Nadja Katheder studert rollene til autofagi i en kreftmodell i den genetiske dyremodellen, Drosophila melanogaster (bananflue). I dette arbeidet har Katheder demonstrert en viktig rolle for autofagi i tumorens mikromiljø. Tumorcellene lurer nabocellene til å aktivere autofagi. Ved å kombinere farmakologisk og genetisk inaktivering av autofagi spesifikt i nabocellene til tumoren har hun kunnet demonstrere en viktig rolle for autofagi for å understøtte tumorvekst.  Tumorcellene er metabolsk stressede og aktiverer nabocellenes respons gjennom inflammatorisk signalering gjennom cytokinene, Tumor Necrose faktor α og Interleukin-6 signalering. Videre trenger tumorcellene aktivt opptak av aminosyrer for dens vekst, noe som indikerer en metabolsk kobling av tumor og naboceller. Transplantasjonsforsøk  viser at ikke-voksende tumorer fra autofagidefekte donorer kan reinitiere tumorvekst i kontrolldyr men ikke dyr som er autofagidefekte eller behandlet med autofagiinhiberende medisin. Sett under ett, viser disse studiene viktigheten av autofagi i tumorens mikromiljø og viser at tumorceller lurer celler i omgivelsene til å "fore" seg selv.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 12. juni 2017 09:48 - Sist endret 12. juni 2017 10:57