Prøveforelesning: Nadja Sandra Katheder

M.sc. Nadja Sandra Katheder ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drosophila as a model for stem cell Research.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 12. juni 2017 09:54 - Sist endret 14. juni 2017 09:59