Disputas: Levi Røstad Kvitland - Psykiatri

Cand.psychol. Levi Røstad Kvitland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Mikael Landen, Göteborgs universitet, Sverige
  • Andreopponent: Forsker Ayna Beate Johansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder: Professor emeritus Tom Sørensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Helge Waal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Overlege Petter Andreas Ringen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Bipolar lidelse er på Verdens helseorganisasjons topp 10 liste over sykdommer med stor sykdomsbyrde. Et sentralt spørsmål er hvorfor blir man syk. I sin avhandling “Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample” har Levi Røstad Kvitland og medarbeidere undersøkt betydningen av cannabisbruk hos personer som nylig har fått diagnosen.

De fant at flere enn halvparten av pasientene hadde prøvd cannabis før de kom til første behandling for bipolar lidelse. De som hadde brukt cannabis i tiden rett før de kom til første behandling var yngre og hadde oftere gjort selvmordsforsøk, enn de som ikke hadde brukt cannabis rett forut for sin første behandling.

De som fortsatte bruken av cannabis etter første behandling hadde flere symptomer og generelt dårligere fungering etter et år, enn de som hadde sluttet å bruke cannabis. 

De som måtte vente lenge fra sin første maniske episode til behandling ikke hadde tegn på et mer alvorlig sykdomsforløp, men de hadde større sannsynlighet for å bruke cannabis.

Studien konkluderer med at cannabisbruk er forbundet med tidligere sykdomsdebut og forverret forløp hos pasienter som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 24. nov. 2017 09:37 - Sist endret 24. nov. 2017 09:37