Prøveforelesning: Levi Røstad Kvitland

Cand.psychol. Levi Røstad Kvitland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Misbruk og psykisk sykdom: kausalitet eller bare en assosiasjon.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 24. nov. 2017 09:37 - Sist endret 24. nov. 2017 09:37