Disputas: Kristian Laake - Kardiologi

Cand.med. Kristian Laake ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Coronary heart disease and associations with omega-3 fatty acids in the elderly.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Steen Dalby Kristensen, Institut for Klinisk Medicin - Hjertesygdomme, SKS, Aarhus Universitetshospital, Aarhus N, Danmark
  • 2. opponent: Professor Kjetil Retterstøl, Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor My Hanna Sofia Svensson, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Odd Geiran, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Svein Solheim, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

Sammendrag

Flere studier har vist at tilskudd av omega-3 fettsyrer kan ha beskyttende effekter på hjerte- og karsystemet, men motstridende resultater foreligger. Eldre pasienter med hjerteinfarkt har høy risiko for nye kardiovaskulære hendelser og er lite undersøkt i studier.

I sin avhandling ”Coronary heart disease and associations with omega-3 fatty acids in the elderly” har Kristian Laake og medarbeidere studert effekten av 2 års omega-3 tilskudd på nye tilfeller av hjertesykdom hos pasienter i aldersgruppen 70-82 år som nylig har gjennomgått akutt hjerteinfarkt. OMEMI – studien er fremdeles pågående og hovedresultatene foreligger derfor ikke ennå. Hos de første 299 inkluderte pasienter i denne studien har vi undersøkt sammenhengene mellom utvalgte omega-3 fettsyrer målt i blod ved inklusjon (2-8 uker etter hjerteinfarkt) og biokjemiske markører relatert til betennelse og åreforkalkning, hjerteinfarkt størrelse og hjertesvikt. I dette arbeidet har man sett at lave nivåer av utvalgte omega-3 fettsyrer både var assosiert med flere tilfeller av hjerteflimmer og høye nivåer av en markør relatert til hjertesvikt. Derimot, ble det ikke funnet sammenheng mellom omega-3 fettsyrer og infarktstørrelse i denne pasientgruppen.

I en annen studie som inkluderte 563 eldre menn med høyt kolesterol og økt risiko for hjertesykdom, fant man ingen effekt av 3 år med omega-3 fettsyrer og/eller middelhavsdiett på nivåene av et protein (fractalkine) involvert i betennelse og åreforkalkning.

De første resultatene av OMEMI-studien viser at reduserte nivåer av enkelte omega-3 fettsyrer kan være relatert til økt forekomst av hjerteflimmer og utvikling av hjertesvikt hos eldre som har gjennomgått hjerteinfarkt.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. mars 2017 12:27 - Sist endret 16. mars 2017 09:00