Prøveforelesning: Kristian Laake

Cand.med. Kristian Laake ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dietary evaluation and intervention: problems and pitfalls

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 10. mars 2017 09:26 - Sist endret 10. mars 2017 09:26