Disputas: Xiaoran Li - Kreftbiokjemi

M.Sc. Xiaoran Li ved Instiuttt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mitochondrial dysfunction induced metabolic reprogramming and cancer stem-like features in prostate cancer cells.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Jean-Claude Martinou, Department of Cell Biology, University of Geneva, Sveits
  • Andreopponent: Seniorforsker Theodossis A. Theodossiou, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF
  • Komitéleder: Professor Linda Hildegaard Bergersen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Henrik Huitfeldt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Zhenhe Suo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kreftceller med stamcelleegenskaper er hovedårsaken til at enkelte krefttyper kan spre seg til nye steder i kroppen. Disse egenskapene gjør kreftcellene vanskelig å eliminere med standard kjemoterapi og radioterapi, samt med nye behandlingsformer som lysterapi og hormonterapi. Hvorfor det er så vanskelig å bli kvitt kreftstamceller, er fortsatt et mysterium. Nyere studier har avdekket en mulig sammenheng mellom dysfunksjon i mitokondriene og kreftutvikling. Mitokondriene er cellenes kraftverk. Skader på mitokondriene er overrepresentert i flere kreftformer og er vanligvis forbundet med dårlig prognose. I sin avhandling, har Xiaoran Li utviklet fire ulike prostatakreftcellelinjer. Cellenes egenskaper ble modifisert ved hjelp av genmanipulering eller stimulering med ulike kjemikaler over flere år. Alle de fire kreftcellelinjene viste en kraftig redusert mitokondriefunksjon og samtidig mer stamcellelikende egenskaper, basert på molekylære og cellebiologisk undersøkelser. Avhandlingen bekrefter den sterke sammenhengen mellom mitokondriefunksjon og kreftstamceller, og peker samtidig på et viktig satsingsområde innenfor forskning på nye terapiformer. Kreftstamceller med redusert mitokondriefunksjon, slike som dem som er utviklet gjennom dette arbeidet, vil være et nyttig verktøy i fremtidige studier hvor målet er å angripe og eliminere kreftstamceller.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 30. aug. 2017 09:18 - Sist endret 6. sep. 2017 13:41