Prøveforelesning: Xiaoran Li

M.Sc. Xiaoran Li ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cancer stem cells: Myth or reality?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. aug. 2017 09:18 - Sist endret 6. sep. 2017 13:42