Disputas: Jørn Petter Hanto Lindahl - Transplantasjonsmedisin

Cand.med. Jørn Petter Hanto Lindahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pancreas and Kidney Transplantation in Patients with Type 1 Diabetes and End-Stage Renal Disease: Long-Term Outcomes

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Michael Olausson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige
  • 2. opponent: Professor emeritus Kristian Folkvord Hanssen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Aud Høieggen, Nyremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Trond Jenssen, Institutt for klinisk medisin, Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Leder av disputas

Professor Knut Dahl-Jørgensen, Pediatri, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Jørn Petter Hanto Lindahl har i dette doktorarbeidet studert pasienter med diabetes type 1 og kronisk alvorlig nyresvikt. Lindahl og medforfattere sammenlignet transplantasjon av både nyre og bukspyttkjertel fra en avdød giver med transplantasjon av kun nyre fra en levende giver. Resultatene viste at transplantasjon av både nyre og bukspyttkjertel kom bedre ut enn transplantasjon av kun nyre. Transplantasjon av både nyre og bukspyttkjertel forlenget pasientenes levetid, reduserte hjerte- og karrelatert død og beskyttet den transplanterte nyrens struktur og funksjon.

I Norge er det ca. 28 000 personer som har diabetes type 1. Etter 20-25 års sykdomsforløp vil inntil 15-20% av pasientene utvikle diabetisk nyresykdom som er en av de vanligste årsakene til kronisk alvorlig nyresvikt. Hvert år trenger 25-30 nye pasienter med diabetes type 1, nyretransplantasjon.

Pasienter med diabetes type 1 og kronisk alvorlig nyresvikt kan enten tilbys transplantasjon av både nyre og bukspyttkjertel fra en avdød giver eller transplantasjon av kun nyre fra en levende eller avdød giver. Forventet levetid og varighet av nyrefunksjon etter transplantasjon er lengre for pasienter som har blitt transplantert med nyre fra levende giver enn for pasienter som har blitt transplantert med nyre fra avdød giver. Bruk av nyre fra levende giver har derfor vært foretrukket i Norge.

Pasienter med nyresvikt og diabetes har høy risiko for hjerte- og karsykdom. Siden insulin, som regulerer blodsukkeret, produseres i bukspyttkjertelen vil en vellykket transplantasjon av både nyre og bukspyttkjertel bety at pasientens blodsukker normaliseres. Et godt regulert blodsukker kan hindre eller forsinke utvikling av diabetiske senkomplikasjoner, som for eksempel nyre-, hjerte- og karsykdom, etter transplantasjon.

Det bør vurderes om flere pasienter med diabetes type 1 og kronisk alvorlig nyresvikt i fremtiden skal tilbys transplantasjon av både nyre og bukspyttkjertel.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 17. mars 2017 10:48 - Sist endret 20. mars 2017 15:40