Disputas: Desiree Madah-Amiri - Avhengighetsmedisin

M.Sc. Desiree Madah-Amiri ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway.

Foto: Anbjørg Kolaas.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Paul Dietze, Burnet Institute, School of Public Health and Preventive Medicine, Monash University, Melbourne, Australia
  • Andreopponent: Professor Erin Winstanley, Department of Behavioral Medicine and Psychiatry, School of Pharmacy, West Virginia University, USA
  • Komitéleder: Forsker Martin Steen Tesli, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Stein Opjordsmoen Ilner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Philipp Paul Lobmaier, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kameratredning med nalokson nesespray

Hvert år dør om lag 260 mennesker av overdose i Norge. De fleste av disse dødsfallene skyldes heroin og kan forebygges, blant annet ved å øke tilgjengeligheten av opiatmotgiften «nalokson». Nalokson reverserer den potensielt dødelige effekten av en opiatoverdose, og har lenge vært brukt av helsepersonell i førstehjelpsbehandling.

I sin avhandling, Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway, har Desiree Madah-Amiri og hennes medarbeidere gjennomført og studert utdeling av nalokson nesespray til brukere, pårørende og ansatte i gatenære tiltak i Oslo og Bergen. Prøveprosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet.

Målet med prosjektet var å redusere antall overdosedødsfall gjennom kameratredning, men også å styrke ferdighetene i overdoseforebygging blant brukere og pårørende.

I prosjektet ble ansatte i lavterskeltiltak for rusmiddelbrukere lært opp til å dele ut nalokson nesespray til brukere av heroin og andre opioider.  Opplæringen av de ansatte bidro til økt kunnskap om overdoser og bedre forståelse av nytten av nalokson som førstehjelpverktøy i brukerhender blant de ansatte.

Gjennom prosjektet har vi demonstrert at det i løpet av relativt kort tid (første 18 måneder) er mulig å undervise et stort antall heroinbrukere i hvordan man gjenkjenner en overdose, samt hvordan man gir motgiften nalokson som førstehjelp.

Mer enn 2000 nesesprayer bel distribuert primært til heroinbrukere, og flere enn 250 vellykkede overdosereverseringer ble rapportert.

Madah-Amiri og hennes medarbeidere fant gjennom sine studier at man effektivt kan distribuere nalokson gjennom eksisterende gatenære tiltak. De fleste som gjennomgikk opplæring som del av prosjektet var brukere, og de fleste hadde selv opplevd eller sett en overdose. Dette tyder på at strategien med å dele ut motgiften gjennom eksisterende lavterskeltiltak førte til at man traff målgruppen; personer som er i risikosonen for å oppleve en overdose i stor grad.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. okt. 2017 10:13 - Sist endret 30. okt. 2017 09:26