Prøveforelesning: Desiree Madah-Amiri

M.Sc. Desiree Madah-Amiri ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Public Health Initiatives to Prevent Overdose Deaths.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. okt. 2017 10:13 - Sist endret 17. okt. 2017 10:20