Disputas: Sebastian Meltzer – Onkologi

Cand.med. Sebastian Meltzer ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Circulating Markers of Immunogenicity and Metastasis in Combined-Modality Treatment of Rectal Cancer».

Foto: Beate Willumsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Sandra Demaria, Weill Cornell Medical College
  • Andreopponent: Overlege Christian Kersten, Senter for kreftbehandling (SFK), Sørlandet sykehus HF
  • Leder av komiteen: Professor Tor-Arne Hagve, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Vessela Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Kathrine Røe Redalen, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus HF

Sammendrag

Nye tall fra Kreftregisteret viser at nordmenn rammes av endetarmskreft i økende grad, og forekomsten i Norge er i verdenstoppen. Det gjøres intensiv forskning på denne sykdommen for å effektivisere og individualisere behandlingen, og i dette doktorgradsarbeidet har vi funnet markører man kan måle i blodprøver før og under behandling som kan gi et bilde av sykdommens aggressivitet og behandlingsrespons. Om sykdommen har vokst igjennom tarmveggen eller inn i andre bukorganer ved diagnosetidspunktet, er det vanlig å tilby sykdomsrettet cellegiftbehandling og strålebehandling i forkant av operasjon. De aller fleste responderer godt på denne behandlingen, men for noen få kan det se ut som om man ikke oppnår ønsket effekt. For disse pasientene vil en ekstra blodprøve kunne gi innsikt i sykdommens biologi, og mulighet for å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient underveis. For pasienter der sykdommen allerede har spredd seg til andre organer, kan en blodprøve gi innsikt i mulige bakenforliggende mekanismer for sykdommens aggressivitet, og videre kunne åpne for nye behandlingsmuligheter for denne svært alvorlige sykdommen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 30. nov. 2017 16:11 - Sist endret 5. des. 2017 09:23