Prøveforelesning: Sebastian Meltzer

Cand.med. Sebastian Meltzer ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «From the immunoscore to immunotherapy of colorectal cancer».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. nov. 2017 16:11 - Sist endret 30. nov. 2017 16:11