Disputas: Mari Nerhus - Psykiatri

Cand.med. Mari Nerhus ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: Migration and Vitamin D in psychotic disorders – A cross sectional study of clinical and cognitive correlates.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior Lecturer Fiona Gaughran, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College
  • 2. opponent: Professor Tore Sørlie, Institutt for klinisk medisin, UiT/Norges arktiske universitet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Øyvind Rø, Enhet Voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Pål Zeiner, Enhet barne- og ungdomspsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ingrid Melle, K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Schizofreni og andre psykotiske lidelser er alvorlige lidelser forårsaket av genetisk sårbarhet og uheldige miljøfaktorer. Det å ha migrasjonsbakgrunn eller være etniske minoriteter i et samfunn er blant miljøfaktorene som gir økt risiko for sykdom. Etniske minoriteter i Norge er også utsatt for å få vitamin D mangel, og noen studier tyder på at vitamin D mangel kan være sykdomsfremkallende.

Mari Nerhus har i sin avhandling «Migration and vitamin D in psychotic disorders – a cross sectional study of clinical and cognitive correlates» studert disse faktorene hos pasienter som er tidlig i forløpet av en psykotisk lidelse.

Forskerne fant at personer med migrasjonsbakgrunn ofte hadde vært syke i lengre tid før de fikk behandling. Det at det tar lang tid før behandling blir igangsatt er uheldig for den videre prognosen. De fant også at migranter med etnisk minoritetsbakgrunn hadde mye lavere vitamin D nivåer enn andre.

Lave vitamin D nivåer var i pasientgruppen forbundet med økt grad av depresjon, mer negative symptomer og økte kognitive vansker. Andre studier har vist at nettopp depresjon, negative symptomer og kognitive vansker har stor betydning for pasientens daglige funksjon og hvordan sykdommen forløper videre. Negative symptomer beskriver tilstander der apati, manglende motivasjon og reduserte emosjonelle reaksjoner er fremtredende. De kognitive vanskene forskerne fant var assosiert med vitamin D mangel, var redusert hastighet for evnen til å motta og bearbeide informasjon.

Budskapet fra denne studien er at det er behov for virkemidler på samfunnsnivå for å kunne gi et helsetilbud på lik linje til alle pasienter, uansett bakgrunn. Det er nødvendig med tiltak for å korte ned tiden mellom symptomdebut og behandling, og øke vitamin D nivået hos migrasjonsbefolkningen. Videre bør man gjøre behandlingsforsøk for å undersøke om vitamin D tilskudd kan bedre noen av symptomene og vanskene til pasientene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. feb. 2017 09:53 - Sist endret 17. feb. 2017 09:53