Prøveforelesning: Mari Nerhus

Cand.med. Mari Nerhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nutritional deficiencies and mental health - causes and implication for treatment.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. feb. 2017 09:53 - Sist endret 17. feb. 2017 10:29