Disputas: Ida Unhammer Njerve - Kardiologi

Cand.med. Ida Unhammer Njerve ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fractalkine (CX3CL1) and its reseptor (Cx3CR1) in acute myocardial infraction, stable coronary artery disease and diabetes. Ephasis on adipose tissue inflammation.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Assistant Professor Bianca Rocca, Research Group on Pharmacology of Atherothrombosis, Institute of Pharmacology, Catholic University School of Medicine, Roma, Italia
  • 2. opponent: Overlege Torstein Jensen, Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre I. Birkeland, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Theis Tønnessen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ingebjørg Seljeflot, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lavgradig betennelse, inkludert betennelsesaktivitet i fettvev, har en sentral rolle ved utvikling av kransåresykdom. Njerve og medarbeidere har undersøkt fractalkine, et protein (av mange) som antas å være involvert i denne betennelsen, hos ulike pasientgrupper med kransåresykdom, inkludert pasienter som også har type 2 diabetes. De fant høyere nivå av fractalkine i blodet hos pasienter med akutt hjerteinfarkt de første 12 timene etter behandling med såkalt PCI og innsetting av stent i kransåren. Det ble ikke sett noen sammenheng mellom nivået av fractalkine og skade av hjertemuskelen. Hos pasienter med både kransåresykdom og diabetes var det ikke høyere nivå av fractalkine enn hos de som bare hadde kransåresykdom.

Hos pasienter med kransåresykdom og type 2 diabetes som trente regelmessig i ett år, ble det ikke observert endring i genuttrykket, målt i underhudsfettet, av fractalkine, receptor for fractalkine eller MCP-1, et annet protein som er involvert i betennelsesprosessen. Hos de pasientene som hadde mest uttalt karsykdom, så man en økning i nivået av fractalkine i blodet etter treningen, av uviss betydning. I en fjerde studie ble effekten av diabetesmedisinen saxagliptin på inflammasjon studert. I isolerte mononukleære blodceller fra pasientene som fikk aktivt medikament i 3 måneder viste det seg at genuttrykket av det antiinflammatoriske proteinet IL-10 økte etter behandlingen, antatt å være en gunstig effekt. Det var ikke endring i pro-inflammatoriske proteiner sammenlignet med hos de som fikk placebo.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 16. mars 2017 09:12 - Sist endret 16. mars 2017 12:51