Prøveforelesning: Ida Unhammer Njerve

Cand.med. Ida Unhammer Njerve ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of inflammation in obesity and type 2 diabetes.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 16. mars 2017 09:12 - Sist endret 16. mars 2017 09:15