Disputas: Lill Trine Nyfløt - Gynekologi og obstetrikk

Cand.med. Lill Trine Nyfløt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Risk factors for severe postpartum hemorrhage: A case-control study.

Foto: Mari Tallaksen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor emeritus Jos van Roosmalen, Department of Obstetrics, Leiden University Medical Centre, Nederland
  • Andreopponent: Overlege Katarina Laine, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Norge
  • Komitéleder: Professor II Vegard Dahl, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Marie Ellström Engh, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Siri Vangen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Risikofaktorer for alvorlig blødning under fødsel

Alvorlig blødning er en av de mest fryktede komplikasjonene som kan oppstå under en fødsel og er blant de fem vanligste årsakene til mødredødsfall på verdensbasis. I land som Norge hvor mødredødeligheten er lav forårsaker alvorlig blødning mellom 50-75 % av all alvorlig sykelighet i forbindelse med graviditet og fødsel, blant annet nyresvikt, blodpropp, depresjon og anemi. De siste ti årene er det påvist en økning i antall alvorlige blødninger under fødsel i nesten alle vestlige land.

For å kunne forebygge og effektivt behandle alvorlige blødninger under fødsel er det viktig å kjenne til de faktorene som øker risikoen for å blø mer enn normalt.

I avhandlingen «Risk factors for severe postpartum hemorrhage: A case-control study» har Lill Trine Nyfløt og medarbeidere påvist risikofaktorer for å blø mer enn 1,5 liter under fødsel.  Alvorlig blødning var en relativt hyppig fødselskomplikasjon som inntraff hos 2,4 % av fødende kvinner og det forelå en betydelig underrapportering til Medisinsk Fødselsregister.

Hos kvinner som tidligere hadde blødd mer enn 1,5 liter under fødsel var gjentagelsesfaren betydelig. De hadde ni ganger høyere risiko for å blø mer enn 1,5 liter ved neste fødsel sammenlignet de andre kvinnene i studien og dette kan være en nøkkelfaktor i forebyggingen av alvorlig blødning blant kvinner som tidligere har født barn. Tiltak som brukes hyppig på norske fødestuer i dag viste seg også å være viktige risikofaktorer; keisersnitt, stimulering av fødsel og igangsetting av fødsel. Assistert befruktning, tvillinggraviditet, muskelknuter på livmor, anemi, bruk av blodfortynnende medisiner i svangerskapet og langvarig fødsel på over 12 timer økte også risikoen betydelig.

Budskapet i studien er at disse risikofaktorene kan brukes av jordmødre og leger til å identifisere kvinnene med størst risiko før fødsel. På denne måten kan man sikre at nødvendige tiltak kan iverksettes både før og under fødselen for å redusere risikoen for alvorlig blødning.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 28. apr. 2017 09:46 - Sist endret 28. apr. 2017 11:06