Prøveforelesning: Lill Trine Nyfløt

Cand.med. Lill Trine Nyfløt ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why do mothers die? Prevention of maternal mortality, Nordic and global perspectives.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 28. apr. 2017 09:45 - Sist endret 28. apr. 2017 09:45