Disputas: Ståle Haugset Nymo - Kardiologi

Cand.med. Ståle Haugset Nymo ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inflammatory Biomarkers in Cardiovascular diseases.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Johan Sundström, Uppsala kliniska forskningscentrum, Sverige
  • 2. opponent: Professor Ottar Nygård, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjetil Retterstøl, Seksjon for klinisk ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ivar Sjaastad, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Arne Yndestad, Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Kardiovaskulær sykdom rammer mange i løpet av livet, og selv om mange overlever den akutte sykdommen, har kardiovaskulær sykdom høy mortalitet og morbiditet også etter debuten. Særlig hjertesvikt er forbundet med mange sykehusinnleggelser, og lav 5-års overlevelse. Mange studier har vist at pasienter med hjertesvikt eller akutt koronarsykdom viser tegn på aktivering av immunsystemet. Det har også vært spekulert i om denne immunaktiviteten kan være noe av årsaken til den dårlige prognosen til mange av disse pasientene. I denne avhandlingen har vi sett sett nærmere på molekyler som vanligvis er assosiert med immunsystemet, og om konsentrasjonen av disse i blod kan si noe om langtidsoverlevelse. Våre funn viser tydelig at nivåer av mange kjente mediatorer i immunsystemet er økt hos pasienter med hjertesvikt, men at disse i liten grad egner seg til å si noe om prognosen. Heller ikke når man kombinerer flere av disse biomarkørene i paneler som beskriver ulike deler av den tenkte sykdomsutviklingen, øker den prognostiske styrken til modellene nevneverdig.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 3. mars 2017 14:14 - Sist endret 3. mars 2017 14:19