Prøveforelesning: Ståle Haugset Nymo

Cand.med. Ståle Haugset Nymo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Inflammation in heart failure - causative or protective?  

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 3. mars 2017 14:19 - Sist endret 3. mars 2017 14:20