Disputas: M.Sc. Anett Hellebø Ottesen – Kardiologi

M.Sc. Anett Hellebø Ottesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Functional aspects of granin proteins in cardiac disease».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Bjorn Christian Knollmann, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
  • Professor Rudolf Kirchmair, University Hospital of Internal Medicine, Medical University of Innsbruck
  • Professor Yvonne Böttcher,  Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

  • Forsker Helge Røsjø, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nivåer av granin-proteiner i blodet kan forutsi risiko for død og kan representere nye behandlingsprinsipper for pasienter med hjertesykdom

Hjertesykdom er den ledende årsaken til sykdom og død på verdensbasis. Det trengs derfor bedre metoder for å identifisere pasienter med høy risiko for hjertestans og død. Det er også behov for å studere sykdomsprosessen for å kunne utvikle nye medisiner. I doktorgradsavhandlingen “Functional aspects of granin proteins in cardiac disease” viser Anett Hellebø Ottesen og medarbeidere ved Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus at spesifikke proteiner i blodbanen kan representere nye hjertemarkører som identifiserer pasienter med dårlig prognose, og kan samtidig representere nye behandlingsprinsipper i fremtiden.

Det ble vist at secretoneurin (SN), et granin-protein, finnes i blodbanen til pasienter med hjertesykdom og at SN-konsentrasjon er nært assosiert med død under oppfølgingstiden. Dette ble vist hos både pasienter med akutt hjertesvikt og pasienter med ventrikulær arytmi og hjertestans. Høy SN-konsentrasjon var også assosiert med død hos pasienter med blodforgiftning og hos pasienter med respirasjonssvikt relatert til hjertesykdom. I eksperimentelle modeller ble det vist at SN tas opp av hjertemuskulaturen og direkte forbedrer hjertefunksjonen. SN kan derfor være en kompensatorisk mekanisme som er aktivert hos pasienter med høy risiko for ventrikulære arytmier og død. Et annet granin-protein, chromogranin A (CgA) ble også identifisert som en ny lovende markør som kan fange opp hjertesviktpasienter med svært dårlig prognose. Ved hjertesvikt så forhindres CgA til å nedbrytes til det gunstige produktet catestatin (CST), dette er uheldig da vi viser at CST kan forbedre hjertefunksjonen.

Oppsummert, så ble SN og CgA identifisert som lovende nye markører ved hjertesykdom. Den direkte effekten av SN og CST på hjertemuskelen representer også nye behandlingsprinsipper som kan komme store pasientgrupper til gode.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 17. mars 2017 13:36 - Sist endret 20. mars 2017 11:02