Prøveforelesning: Anett Hellebø Ottesen

M.Sc. Anett Hellebø Ottesen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Challenges in identifying biomarkers for cardiovascular diseases».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 17. mars 2017 13:36 - Sist endret 20. mars 2017 11:01