Disputas: Christian Owesen – Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Christian Owesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Symptoms, Diagnosis and Outcomes in PCL Injuries».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Professor Ove Nord Furnes, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  • Med dr Anders Stålman, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet
  • Professor Anne Eskild, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Vegard Dahl, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Asbjørn Årøen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Skade på bakre korsbånd (PCL) er en alvorlig kneskade. Skaden er relativt sjelden sammenliknet med skade på fremre korsbånd (ACL). Noen pasienter har store plager etter rehabilitering og opptrening i etterkant av en PCL-skade og trenger kirurgisk behandling. Alle korsbåndsoperasjoner utført i Norge rapporteres til korsbåndsregisteret (NKLR).

I sin avhandling har Christian Owesen og medarbeidere sett nærmere på epidemiologien og forløpet av opererte PCL-skader. I studiene er det benyttet registerdata fra NKLR og data fra tilsvarende registre i Sverige og Danmark. På det meste er 1287 pasienter inkludert. Dette er det største antallet slike skader inkludert i en publisert studie.    

Studiene viser at idrett er den vanligste årsaken til PCL-skader. Det er tilsvarende skademekanismer og ledsagende skader i de Skandinaviske landene. I vel 1/3 av PCL-skadene er det ikke skade på andre leddbånd i kneet. Pasienter med PCL-skade rapporterer dårligere knefunksjon enn de med ACL-skade både før og etter operasjon. Det går også vesentlig lengre tid fra skade til operasjon for de med PCL-skade. Pasienter som skader seg i idrett rapporterer bedre knefunksjon etter operasjon enn de med andre skademekanismer. Det synes ikke som om ledsagende skader på andre leddbånd gir dårligere rapportert knefunksjon etter operasjon enn skade på PCL alene.  En kostnadsanalyse viser at PCL-rekonstruksjon er å anse som en kostnadseffektiv behandling. 

Forskningen er utført ved Akershus Universitetssykehus.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 7. sep. 2017 11:25 - Sist endret 7. sep. 2017 12:28