Prøveforelesning: Christian Owesen

Cand.med. Christian Owesen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Fremre korsbåndskade, epidemiologi, behandling og resultat – hva har vi lært av de Skandinaviske registrene?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning


 

Publisert 7. sep. 2017 11:24 - Sist endret 8. sep. 2017 14:50