Disputas: Christian Prebensen - Infeksjonsmedisin

Cand.med. Christian Prebensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Immune activation and regulation in chronic HIV infection: Implications for immune reconstitution and therapeutic strategies.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor John Frater, Nuffield Department of Medicine, Medical Sciences Division, University of Oxford, Oxford, United Kingdom
  • 2. opponent: Associate Professor Ole Schmeltz Søgaard, Department of Infectious Diseases, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Shuo-Wang Qiao, Division of Laboratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Anne-Marte Bakken Kran, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hivinfeksjon overbelaster immunforsvaret, som over tid bidrar til immunsvikt (AIDS) hos hivsmittede som ikke får medisinsk behandling. Dagens hivmedisiner reduserer effektivt virusnivået i kroppen, men immunforsvaret blir ikke helt normalt, og det er grunn til å tro at vedvarende endret immunforsvar kan gi økt risiko både for AIDS og andre sykdommer, som hjerte- og karsykdom og kreft.

I sin avhandling Immune activation and regulation in chronic HIV infection: Implications for immune reconstitution and therapeutic strategies, har Christian Prebensen og medarbeidere undersøkt immunforsvaret til hivpasienter, for å finne måter å normalisere immunfunksjonen og med det forebygge sykdom.

I første delprosjekt fant de ut at et betennelsesstoff som heter MIP-1β kan bidra til at noen hivpasienter ikke får tilstrekkelig bedring av immunforsvaret når de står på hivmedisiner. Dette stoffet kan være et mål for nye medisiner.

I andre delprosjekt undersøkte de en type signalstoffer som virker som bremser på immunforsvaret. De påviste stor variasjon i virkningen av disse signalstoffene fra pasient til pasient. Medisiner som opphever denne bremsende effekten er allerede i bruk mot kreft, såkalt immunterapi. I fremtiden kan disse medisinene muligens også brukes for å bedre immunforsvaret hos utvalgte hivsmittede pasienter.

I tredje delprosjekt gav de en betennelsesdempende medisin, etorikoksib, til hivsmittede pasienter. Etorikoksib hadde en mulig gunstig virkning på immunforsvaret til hivpasienter som ikke stod på hivmedisiner fra før, men hadde ingen sikker virkning hos pasienter som allerede stod på vanlig hivbehandling.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 20. sep. 2017 13:48 - Sist endret 20. sep. 2017 13:48