Prøveforelesning: Christian Prebensen

Cand.med. Christian Prebensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The past and future of therapeutic HIV vaccination

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 22. sep. 2017 09:44 - Sist endret 22. sep. 2017 09:44